Kontakty

REVITAL - SK s.r.o.
Gemerská cesta 3
984 01 Lučenec - Opatová
tel: +421940 877 577
shop@revital-lc.sk

Tovar v akcii:

Najpredávanejšie

Naša cena 1,90 €
skladom
Naša cena 68,00 €
skladom

Obchodné podmienky

 

» ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

» ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode Revital-lc.sk a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

Predávajúci

REVITAL - SK s.r.o.
Partizánska 655/2A
985 11 Halič
Slovenská republika

IČ: 47 519 401
DIČ: 2023932218

Číslo účtu: (IBAN) SK87 0900 0000 0050 5406 2963 - Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec

Spoločnosť zapísaná v Obchonom registri Okr.súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 25549/S

Kontakt

Telefón: +421918 965 789
E-mail: revitallcsk@gmail.com

(Ďalej iba "dodávateľ")

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie každý, kto si prostredníctvom internetového obchodu www.revital-lc.sk vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

 1. Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a že súhlasí s týmito obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami tohto internetového obchodu.
 2. Každá objednávka je potvrdená formou automatickej e-mailovej správy zaslanej na emailovú adresu zadanú zákazníkom.
 3. Každá objednávka sa považuje za záväznú, pokiaľ sa dodávateľ, alebo kupujúci nedohodnú inak (viď. odsek STORNO objednávky).

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR")

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravných spoločností, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru, prípadne štátnym orgánom v prípadoch kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, resp. adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len za účelom korektného vybavenia objednávok.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel resp. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, eventuálne telefonickým kontaktovaním na kontaktné tel. číslo.

 8. Osobné údaje pre "marketingové" účely v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa sú dotknutou osobou poskytnuté na dobu max. piatich rokov.

 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje určite ďalej používať nebudeme.

 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním všetkých získaných osobných údajov, vrátane informácií o objednávkach, za účelom poskytovania ďalších zliav.

 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresu sú aj v tomto prípade poskytnuté na dobu piatich rokov.

 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto budú okamžite vymazané - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje vo vernostnom programe ďalej používať nebudeme.

Výber a objednanie tovaru

 1. Výber požadovaného tovaru sa vykonáva - po kliknutí na tlačidlo "Kúpiť" - na stránke zvolenej kategórie (prípadne samotného produktu) kde si užívateľ vyberie požadovaný tovar a jeho množstvo (v kusoch, metroch, prípadne baleniach). V prípade záujmu o ďalší tovar, pokračuje kupujúci kliknutím na tlačidlo "POKRAČOVAŤ V NÁKUPE" (v ľavej spodnej časti nákupného košíka).
 2. po výbere všetkých požadovaných položiek a ich následnej kontrole, pokračuje kupujúci určením spôsobu doručenia (resp. odberu) a platby. 

Spôsob dopravy:

Zákazník si môže vybrať z nasledovných spôsobov dodania objednaného tovaru:

a.) Doručenie prepravou REVITAL

- tovar je zákazníkovi dovezený na zadanú adresu, vlastnou prepravou predajcu

b.) Doručenie Poštovým kuriérom

- tovar je zaslaný na zadanú adresu Poštovým kuriérom

c.) Doručenie kuriérom SPS

- tovar je zaslaný na zadanú adresu kuriérskou službou Slovak Parcel Service

d.) Doručenie Slovenskou poštou - Balík na poštu / resp. BalíkoBOXu

- tovar je zaslaný na zvolenú poštu, alebo BalíkoBOX Slovenskou poštou (vrámci aktuálne platných cien Slovenská pošta a.s.)

e.) Osobný odber

- zákazník si môže objednaný tovar vyzdvihnúť v kamenej predajni REVITAL, na adrese Gemerská ces. 3, 984 01 Lučenec - Opatová, kde bude objednaný tovar rezervovaný na jeho meno, po dobu 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

- pokiaľ si zákazník tovar do 5 dní nevyzdvihne, bude zákazníkovi zaslaný e-mail, prípadne sms o zrušení predmetnej objednávky.

Spôsob platby:

Platbu za objednaný tovar je možno realizovať troma spôsobmi:

a.) Platba dobierkou - úhrada celkovej sumy prebieha v hotovosti pri prevzatí zásielky od SR pošty, alebo od prepravnej spoločnosti

b.) Platba prevodným príkazom - platba sa realizuje vopred na č. účtu spoločnosti REVITAL-SK s.r.o. -  SK87 0900 0000 0050 5406 2963. O prijatí platby je zákazník vždy informovaný prostredníctvom e-mailu!

(kompletné platobné údaje sú zákazníkovi zasielané v potvrdzovacom e-maile, ktorý je odosielaný max. do 24 hod., resp. v najbližší pracovný deň, po vykonaní samotnej objednávky - ako variabilný symbol sa používa číslo objednávky)

c.) Platba v hotovosti - platba sa realizuje v hotovosti pri prevzatí tovaru v kamenej predajni REVITAL, alebo pri prevzatí tovaru po vlastnom dovoze predávajúceho.

Dokončenie objednávky

 1. Celková cena vašej objednávky - vrátane dane z pridanej hodnoty a prípadných prepravných nákladov, je zobrazená v riadku "CELKOM s DPH".
 2. Ďalej kupujúci vyplní dôležité identifikačné údaje (nevyhnutné pre správne vybavenie objednávky) ktorými sú:

  Meno a priezvisko
  Ulica
  Mesto a PSČ
  Telefón
  E-mail

  prípadne tiež Firma, IČO, DIČ a IČ DPH

  Po vyplnení potrebných údajov kupujúci zaškrtne políčko že súhlasí s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov pre účely vybavenia objednávky, prípadne aj že súhlasí so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (akciové letáky, newslater a pod.). Následne svoju objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku", čím je objednávka dokončená a max. do niekoľkých minút mu bude na e-mail zaslaná rekapitulácia vykonanej objednávky.

Zmena obsahu objednávky

 1. Výber tovaru, ako aj jeho množstva, či osobných údajov je možné neobmedzene meniť.
 2. Až kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku" je Vaša objednávka odoslaná a považovaná za záväznú!

Dodanie tovaru

 1. Objednaný tovar (pokiaľ je skladom) je zákazníkovy odoslaný čo možno najskôr po spracovaní jeho objednávky - spravidla 2-3 pracovné dni od jej prijatia. V prípade, že ale z nejakých príčin nie je možné tovar zákazníkovi zaslať do tohto času, je o tom zákazník vždy informovaný (!)
 2. Zásielky sú (v závislosti od samotného výberu zákazníka) odosielané buď Slovenskou poštou a.s., alebo prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., ktorí tovar dodávajú max. do 2-3 pracovných dní. Za samotnú dobu dodania už však potom neručí naša firma, ale zvolená prepravná spoločnosť.

STORNO objednávky

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné iba v týchto výnimočných prípadoch:

 1. Ak tovar nie je na sklade
  Zákazník je vždy informovaný na nim zadanú e-mailovú adresu, prípadne telefonicky o dôvodoch zrušenia objednávky! K zrušeniu objednávky v prípade, že "tovar nie je na sklade" dochádza len ak už tovar nie sme schopný nijak zaistiť z dôvodu jeho vypredania, prípadne zrušenia jeho výroby. Zrušenie objednávky v tomto prípade vždy dochádza e-mailovou komunikáciou medzi príslušným prevádzkovateľom obchodu a samotným zákazníkom.
 2. Ak sa jedná o zákazníka na "čiernej listine"
  Zákazníkom na "čiernej listine" je taký zákazník, ktorý v minulosti (bez udania dôvodu) neprevzal svoju zásielku, alebo inak porušil uzatvorenú "kúpno-predajnú zmluvu".
 3. Ak sa jedná o falošnú objednávku
  Ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné dáta a nie je možné ju doručiť, adresát o nej nevie, alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa prevádzkovateľ vždy pokúša so zákazníkom spojiť a vyjasniť prípadnú vzniknutú situáciu.

Zrušenie objednávky zákazníkom je možné urobiť kedykoľvek, do doby samotného vyexpedovania zásielky. Po odoslaní zásielky je nutné zásielku prevziať a potom prípadne tovar vrátiť späť spolu s návratkou na vrátenie tovaru, resp. odstúpením od zmluvy (viď. odsek 4. Reklamačného poriadku).

 

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

 1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovenia zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 250/2007 Z. z. a z.č.372/1990 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa iba na spotrebný tovar zakúpený u predávajúceho, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona - trvá 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
 3. Podľa zákona Vám samozrejme poskytujeme aj záruku na opravu, výmenu, či vrátenie tovaru (t.j. odstúpenie od zmluvy).
 4. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojný, môžete odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie tak, že nám odstúpenie, resp. návratku zašlete do 14 kalendárnych dní od vášho prevzatia zásielky. Tovar zašlete späť v jeho neporušenom a originálnom obale, ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku!) na adresu prevádzky uvedenú nižšie. Upozorňujeme však, že sa právo na odstúpenie vzťahuje len na nepoškodený a "nepoužívaný" tovar. Nezabudnite prosím do zásielky vložiť aj originál faktúry a návratku na vrátenie tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy, vyplnenú podľa pokynov. Podľa Vášho priania Vám potom (v čo najkratšej dobe) vrátený tovar buď vymeníme za iný, alebo Vám vrátime príslušnú čiastku za zakúpený tovar. Berte prosím na vedomie, že náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade výmeny tovaru za iný už ale ďalšie poštovné neplatíte!
 5. V prípade, že obdržíte nefunčný, alebo inak poškodený tovar, alebo dôjde k vade výrobku v jeho záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady, prípadne na výmenu nefunkčného tovaru. V takomto prípade teda najprv kontaktujte naše reklamačné oddelenie (na e-mail reklamacia@revital-lc.sk) a po dohode potom zašlete tovar späť na adresu našej prevádzky.

  Reklamáciu, či odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť odoslaním tovaru na poštovú adresu:

  REVITAL-SK, s.r.o.
  Gemerská cesta 3
  984 01 Lučenec - Opatová


  Reklamácia spolu s odstránením chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa dátumu uplatnenia reklamácie (pokiaľ sa obe strany nedohodnú na inej lehote). Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznáva rovnaké právo, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú:

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetí;
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  Slovenská obchodná inšpekcia.

  Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný napr. s vybavením reklamácie, alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy alebo práva súvisiace s takouto zmluvou. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci (spotrebiteľ) predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov je zverejnený na stránkach www.mhsr.sk.

  Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

  Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov, ako aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu nájdete na stránke www.soi.sk

Orgán dozoru

 1. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru

  Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  Fax: 048/4124 693

 

v Lučenci  01.12.2021                                                                                           

NDhhZDQ1